//
<<
Details
Conference/ProceedingsIEEE International Conference on Advanced Video and Signal-Based Surveillance
Start date29.08.2017
End date01.09.2017
AddressLecce, Italy
Pages1-7
Author(s)Siwei Lyu, Ming-Ching Chang, Dawei Du, Longyin Wen, Honggang Qi, Yuezun Li, Yi Wei, Lipeng Ke, Tao Hu, Marco Del Coco, Pierluigi Carcagnì, Dmitriy Anisimov, Erik Bochinski, Fabio Galasso, Filiz Bunyak, Guang Han, Hao Ye, Hong Wang, Kannappan Palaniappan, Koray Ozcan, Li Wang, Liang Wang, Martin Lauer, Nattachai Watcharapinchai, Nenghui Song, Noor M Al-Shakarji, Shuo Wang, Sikandar Amin, Sitapa Rujikietgumjorn, Tatiana Khanova, Thomas Sikora, Tino Kutschbach, Volker Eiselein, Wei Tian, Xiangyang Xue, Xiaoyi Yu, Yao Lu, Yingbin Zheng, Yongzhen Huang, Yuqi Zhang
TitleUA-DETRAC 2017: Report of AVSS2017 & IWT4S Challenge on Advanced Traffic Monitoring
Key wordsmultimedia application, Multi-Object Tracking, Tracking-by-Detection, Challenge, DETRAC, UA-DETRAC
NoteISBN:978-1-5386-2939-0/17
DOI10.1109/AVSS.2017.8078560

BibTeX