//
<<
Details
Conference/ProceedingsECCV 2018 Workshops
Start date08.09.2018
End date14.09.2018
AddressMunich, Germany
EditorLeal-Taixé, Laura, Roth, Stefan
PublisherSpringer International Publishing
VolumePart V
Pages496-518
Author(s)Pengfei Zhu, Longyin Wen, Dawei Du, Xiao Bian, Haibin Ling, Qinghua Hu, Hao Cheng, Chengfeng Liu, Xiaoyu Liu, Wenya Ma, Qinqin Nie, Haotian Wu, Lianjie Wang, Arne Schumann, Dan Wang, Diego Ortego, Elena Luna, Emmanouil Michail, Erik Bochinski, Feng Ni, Filiz Bunyak, Gege Zhang, Guna Seetharaman, Guorong Li, Hongyang Yu, Ioannis Kompatsiaris, Jianfei Zhao, Jie Gao, Jose Martinez, Juan Miguel, Kannappan Palaniappan, Konstantinos Avgerinakis, Lars Sommer, Martin Lauer, Mengkun Liu, Noor Al-Shakarji, Oliver Acatay, Panagiotis Giannakeris, Qijie Zhao, Qinghua Ma, Qingming Huang, Stefanos Vrochidis, Thomas Sikora, Tobias Senst, Wei Song, Wei Tian, Wenhua Zhang, Yanyun Zhao, Yidong Bai, Yinan Wu, Yongtao Wang, Yuxuan Li, Zhaoliang Pi, Zhiming Ma
TitleVisDrone-VDT2018: The Vision Meets Drone Video Detection and Tracking Challenge Results
AbstractSoftcover ISBN: 978-3-030-11020-8
eBook ISBN: 978-3-030-11021-5
DOI: 10.1007/978-3-030-11021-5
Key wordsmultimedia application, Mutli-object Tracking, Award Winner

BibTeX